Vàlvules de lubricació de mescla d'oli d'aire - Divisors de lubricació

El lubricant avança al llarg de la paret del tub sota l'acció de l'aire comprimit i es ruixa fins al punt de lubricació amb gotes d'oli fines contínues separades de l'aire comprimit. A la canonada d'oli i aire, a causa del paper de l'aire comprimit, l'oli lubricant al llarg de la paret interior de la canonada avança i forma gradualment una fina capa de pel·lícula d'oli contínua. Els corrents d'oli i aire formats per la mescla dels blocs de mescla d'oli i aire es distribueixen pel distribuïdor d'oli i aire i finalment fins al punt de lubricació amb una gota d'oli contínua extremadament fina.
Les vàlvules de mescla d'oli i aire i l'exploració del distribuïdor aconsegueixen una distribució multinivell del flux d'oli i d'aire. A causa del paper de l'aire comprimit al coixinet, fins i tot si les peces de lubricació s'han refredat, i perquè les peces de lubricació mantenen una certa pressió positiva, de manera que l'exterior de la brutícia i l'aigua no poden entrar, van tenir un bon segellat efecte.