Filtres d'oli: filtres de greix per a equips de lubricació

Els filtres d'oli i els filtres de greix són una sèrie de filtres de canonades que també es poden utilitzar per a filtres de partícules de gas o altres mitjans, instal·lats a la canonada per eliminar les impureses barrejades en el fluid, de manera que la maquinària i l'equip (incloses les vàlvules, compressors, bombes, etc.). .), l'instrument pot ser un treball i un funcionament normals, per aconseguir un procés estable per garantir la seguretat de la producció.

Filtres de malla SPL, DPL
FILTRE MAGNÈTIC D'OLI CLQ
FILTRE DE GRIX D'OLI DOBLE SLQ
FILTRE MAGNÈTIC DE DOBLE CILINDRE SWCQ
Filtre de canonada de greix Sèrie GGQ