Filtres d'oli: filtres de greix per a equips de lubricació

Els filtres d'oli i els filtres de greix són una sèrie de filtres de canonades que també es poden utilitzar per a filtres de partícules de gas o altres mitjans, instal·lats a la canonada per eliminar les impureses barrejades en el fluid, de manera que la maquinària i l'equip (incloses les vàlvules, compressors, bombes, etc.). .), l'instrument pot ser un treball i un funcionament normals, per aconseguir un procés estable per garantir la seguretat de la producció.