Indicadors de lubricació de greix d'oli per a equips de lubricació

L'indicador de lubricació de greix d'oli s'utilitza per comprovar el cabal o la pressió en l'equip o sistema de lubricació. Hi ha diversos indicadors de sèrie per equipar el sistema de lubricació segons diferents requisits, com a dispositius de control o monitoratge instal·lats a la línia de canonades dels sistemes de lubricació.

Indicador de pressió de lubricació YKQ
Indicador de cabal GZQ de lubricació d'oli
YCK-P5/SG-A PRESSOSTATO DIFERENCIAL
Control de pressió terminal YKQ-SB
Indicador de flux de greix d'oli de lubricació de la sèrie YZQ,
Indicador de flux d'oli lubricant YXQ