Indicadors de lubricació de greix d'oli per a equips de lubricació

L'indicador de lubricació de greix d'oli s'utilitza per comprovar el cabal o la pressió en l'equip o sistema de lubricació. Hi ha diversos indicadors de sèrie per equipar el sistema de lubricació segons diferents requisits, com a dispositius de control o monitoratge instal·lats a la línia de canonades dels sistemes de lubricació.